افزایش حقوق کارکنان حوزه سلامت و بهداشت آنتاریو

نخست وزیر آنتاریو، داگ فورد اعلام کرد که حقوق کارکنان حوزه سلامت و بهداشت برای ۴ ماه آینده، به طور موقت ساعتی ۴ دلار افزایش خواهد یافت.

علاوه بر این، افرادی که تمام وقت کار می کنند (بیش از ۱۰۰ ساعت در ماه)، ماهیانه ۲۵۰ دلار دیگر به حقوقشان اضافه خواهد شد.

در واقع اگر فردی به طور میانگین هر هفته ۴۰ ساعت کار کند، در مجموع این ۴ ماه، ۳۶۵۰ دلار بیشتر دریافت خواهد کرد.

پرستاران بیمارستان ها و خانه های سالمندان، کارکنان شلترها، کارکنان مراکز اعتیاد و بهداشت روانی، برخی مددکاران اجتماعی و همه نیروهای پشتیبانی بیمارستان ها، خانه های سالمندان و مراکز بازپروری شامل این افزایش حقوق خواهند شد.

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc