میانگین اجاره بهای مسکن در شهرهای کانادا آپریل ۲۰۲۰

در آپریل ۲۰۲۰ میانگین اجاره بهای واحد یک خوابه در تورنتو ماهانه ۲۲۵۰ دلار است که نسبت به ماه قبل ۰٫۹ درصد افزایش و نسبت به سال قبل ۰٫۴ درصد کاهش یافته است.

میانگین اجاره بهای واحد دو خوابه نیز ۲۹۵۰ دلار است که نسبت به ماه قبل ۲٫۸ درصد افزایش و نسبت به سال قبل ۳٫۵ درصد افزایش یافته است.

🔺بیشترین رشد قیمت ماهانه:
میانگین اجاره بهای واحد یک خوابه در شهر “بری” نسبت به ماه قبل ۵ درصد افزایش یافته و به ۱۴۶۰ دلار رسیده که بیشترین رشد قیمت این ماه محسوب می شود.

🔻بیشترین کاهش قیمت ماهانه:
میانگین اجاره بهای واحد یک خوابه در شهر “کبک” نسبت به ماه قبل ۴٫۷ درصد کاهش یافته و به ۸۱۰ دلار رسیده که بیشترین کاهش قیمت این ماه محسوب می شود.

این گزارش توسط padmapper منتشر شده است. مشاهده شهرهای دیگر کانادا در تصویر پایین.