راه اندازی پرتال دولت کانادا برای ارتقای بهداشت روانی مردم

جاستین ترودو از راه اندازی پرتال مخصوص برای بهداشت روانی مردم و ارائه حمایت های لازم آن ها خبر داد. این پرتال Wellness Together Canada نام دارد.

در این پرتال انواع منابع و ابزارهای آنلاین برای کمک به افراد فراهم شده است. همچنین کارشناسان حرفه ای سلامت روان آماده راهنمایی و کمک به افراد هستند.

جاستین ترودو در شبکه های اجتماعی گفت: “اگر احساس اضطراب و استرس دارید، بدانید که تنها نیستید. ما برای شما این جا هستیم و مطمئن می شویم که منابع و ابزارهای مورد نیاز برای کمک به شما فراهم باشد.”

آدرس این پرتال به صورت زیر است:
ca.portal.gs

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو