ساخت دستگاه آزمایش سریع کرونا در کانادا

یک شرکت کانادایی به نام Spartan Bioscience موفق به ساخت دستگاه پرتابل تشخیص کرونا شده است. با استفاده از این دستگاه در کم ترین زمان ممکن و بدون ارسال نمونه به آزمایشگاه، می توان آزمایش سریع کرونا گرفت.

در واقع کیت های تست DNA این شرکت تغییر داده شده و به یک وسیله مکعبی شکل برای تشخیص سریع کرونا تبدیل شده اند. طبق گزارش CBC، وزارت بهداشت کانادا این دستگاه را تایید کرده و دولت فدرال نیز اجازه فروش آن را صادر کرده است.

این وسیله می تواند در اماکن عمومی همچون فرودگاه ها برای افزایش ظرفیت آزمایش کرونا استفاده شود. کافی است نمونه بزاق افراد در این دستگاه قرار داده شود تا وجود ویروس کرونا را تشخیص دهد.

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc