فروشگاه ها و داروخانه های آنتاریو آخر هفته تعطیل خواهند بود

همانطور که اطلاع دارید آخر همین هفته تعطیلات عید پاک است. از این رو فروشگاه های زنجیره ای و داروخانه های آنتاریو در روزهای جمعه و یکشنبه، تعطیل خواهند بود.

نخست وزیر آنتاریو، داگ فورد در کنفرانس خبری گفت که این تعطیلی راهی است برای تشکر از کارکنان فروشگاه ها و داروخانه ها. حق این افراد است که پس از چند هفته زحمت و تلاش، استراحت کنند.

البته در این میان برخی فروشگاه ها آخر هفته تعطیل نخواهند بود که فهرست آن به شرح زیر است:

• Fresh & Wild
• Galleria Supermarket
• Pusateri’s
• Rabba
• Saks Food Hall
• The Food Depot
• The Kitchen Table
• Popbox MicroMrkt
• T&T

منبع: blogto