میانگین قیمت مسکن در تورنتو و حومه مارس ۲۰۲۰

گزارش سازمان املاک و مستغلات تورنتو برای مارس ۲۰۲۰ منتشر شد.

میانگین کلی قیمت مسکن در GTA (تورنتوی بزرگ) حدود ۹۰۳ هزار دلار گزارش شده که میانگین قیمت کاندو حدود ۶۵۹ هزار دلار و دیتچد حدود ۱ میلیون و ۱۰۸ هزار دلار بوده است.

میانگین کلی قیمت مسکن در شهر تورنتو نیز حدود ۹۸۸ هزار دلار گزارش شده که میانگین قیمت کاندو حدود ۷۱۳ هزار دلار و دیتچد حدود ۱ میلیون و ۴۶۶ هزار دلار بوده است.

میانگین کلی قیمت مسکن در بقیه مناطق GTA (اطراف شهر تورنتو) حدود ۸۵۸ هزار دلار گزارش شده که میانگین قیمت کاندو حدود ۵۳۵ هزار دلار و دیتچد حدود ۱ میلیون و ۶ هزار دلار بوده است.

میانگین قیمت مسکن در GTA نسبت به مارس ۲۰۱۹، به میزان ۱۴٫۵ درصد و تعداد معاملات نیز ۱۲٫۳ درصد افزایش داشته است.

البته طبق این گزارش، تعداد معاملات و میانگین قیمت پس از تاریخ ۱۵ مارس و شیوع ویروس کرونا، کاهش قابل توجهی داشته است.

منبع: trreb