ساکنین آنتاریو از خودتان تست کرونا بگیرید

آیا برایتان سوال است که وضعیت کرونا در آنتاریو به چه صورت است؟ یا می خواهید از خودتان تست کرونا بگیرید؟ دولت آنتاریو برای اطلاع رسانی به مردم در رابطه با شیوع کرونا سایتی راه اندازی کرده است.

در این سایت می توانید از خودتان تست کرونا بگیرید، یا اینکه آخرین آمار مربوط به کرونا در آنتاریو، از جمله تعداد آزمایش ها، تعداد مبتلایان و تعداد فوت شده ها را ببینید. آمار این سایت هر روز حداقل یک بار به روز رسانی می شود. برای مشاهده آخرین وضعیت کرونا در آنتاریو کلیک کنید.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو