کدام کسب و کارها کمک های مالی دولت کانادا را دریافت خواهند کرد؟

نخست وزیر کانادا که قبلا از حمایت کسب و کارها و پرداخت ۷۵ درصد حقوق کارکنان آن ها خبر داده بود، جزئیات بیشتری از این طرح اعلام کرد.

طبق این طرح، کسب و کارهایی که درآمدشان بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته، می توانند از این کمک هزینه استفاده کنند. در این طرح دولت حقوق سالیانه کارکنان را تا سقف ۵۸۷۰۰ دلار پشتیبانی می کند و ۷۵ درصد آن را پوشش می دهد. طبق گزارش CBC مبلغ پرداختی برای هر نفر هفته ای حدودا تا ۸۴۷ دلار خواهد بود.

ترودو در سخنانش متذکر شد که این طرح بر پایه اعتماد است. او از کسب و کارها خواست که اگر می توانند ۲۵ درصد باقی مانده حقوق کارکنان را حتما خودشان پرداخت کنند. ترودو همچنین هشدار داد که در صورت سو استفاده از این طرح، برخوردهای شدیدی اتخاذ خواهد شد. جزئیات بیشتر از این طرح به زودی اعلام خواهد شد.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو
منبع: cbc