کاهش دوباره نرخ بهره بانکی کانادا

بانک مرکزی کانادا در واکنش به تاثیرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا، نرخ بهره پایه بانکی را نیم درصد دیگر کاهش داد و به ۰٫۲۵ درصد رساند. این سومین بار در ماه مارس است که نرخ بهره پایه بانکی کاهش می یابد. در طی این مدت نرخ بهره پایه از ۱٫۷۵ درصد به ۰٫۲۵ درصد رسیده است.

بانک مرکزی بر اساس نرخ بهره پایه به بانک های دیگر و موسسات مالی وام می دهد. آن ها نیز با افزودن سود و دستمزد، به مردم وام های مختلف مثل مورگج ارائه می دهند. دولت با کاهش نرخ بهره پایه در تلاش است نرخ وام ها را کاهش دهد و از مردم حمایت کند.