اظهارات نخست وزیر آنتاریو در رابطه با پرداخت اجاره خانه

در کنفرانس خبری نخست وزیر آنتاریو، خبرنگاری پرسید: “چند روز دیگر ۱ آپریل از راه می رسد و هزاران نفر در آنتاریو، نگران پرداخت اجاره هستند. آیا برنامه ای برای تعویق پرداخت اجاره یا کمک مستقیم به مستاجران دارید؟”

داگ فورد در پاسخ گفت: “اگر مجبورید بین غذایی که روی میز می گذارید و اجاره خانه یکی را انتخاب کنید، غذا روی میزتان بگذارید. دولت آنتاریو مطمئنا اجازه نخواهد داد کسی از خانه اش تخلیه شود. ما سر حرفمان هستیم و مطمئنا از این افراد مراقبت خواهیم کرد.” او در ادامه گفت که: “اگر واقعا نمی توانید اجاره پرداخت کنید و در بحران هستید، لازم نیست اجاره پرداخت کنید.”

او همچنین با اشاره به کمپین “عدم پرداخت اجاره در تورنتو” اعلام کرد که با آن مخالف است و اگر کسی در حال حاضر شاغل است و وضعیتش بحرانی نیست، باید اجاره خانه اش را پرداخت کند.

یکی از اعضای شورای شهر تورنتو به این صحبت ها واکنش نشان داده و گفته که دولت آنتاریو باید برنامه اش را واضح و دقیق اعلام کند تا خیال مستاجران راحت شود.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو