بودجه ۱۷ میلیارد دلاری آنتاریو برای حمایت از افراد و کسب و کارها

دولت آنتاریو ۱۷ میلیارد دلار بودجه اضطراری برای واکنش به شیوع کرونا معرفی کرد. این بودجه قرار است برای تقویت بخش بهداشت، کمک مستقیم به والدین و معافیت مالیاتی کسب و کارها صرف شود.

در حوزه بهداشت و سلامت قرار است امکانات بیمارستان ها افزایش یابد و مبارزه با کرونا تسهیل یابد.

در حوزه کمک های مستقیم، دولت آنتاریو در یک نوبت به ازای هر کودک زیر ۱۲ سال، ۲۰۰ دلار به والدین پرداخت خواهد کرد. پرداخت های “سیستم درآمد سالیانه سالمندان” نیز دوبرابر خواهد شد. بازپرداخت OSAP نیز ۶ ماه به تعویق خواهد افتاد.

در حوزه تجارت نیز سود و جریمه مالیات های استانی برای کسب و کارها به مدت پنج ماه بخشیده خواهد شد. شرکت هایی با ارزش زیر ۱ میلیون دلار از پرداخت مالیات بهداشت کارفرمایان (EHT) معاف خواهند بود. پرداخت حق بیمه WSIB نیز تا ۶ ماه به تعویق خواهد افتاد.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو
منبع: cbc