آشنایی با تورنتو: رستوران Aloette

رستوران فرانسوی Aloette در محله کوئین وست تورنتو قرار دارد. نورپردازی ملایم و موسیقی دلپذیر رستوران، فضای آرامش بخشی برای مهمانان ایجاد می کند.

در این رستوران آنچه مهم است، جزئیات است. ترکیب زیبای چرم و چوب در محیط رستوران، دستور غذاها، تزئین غذاها و حتی رفتار کارکنان، همگی از توجه به جزئیات خبر می دهند.

شما می توانید پس از پایان بحران کرونا به این رستوران تشریف ببرید. در حال حاضر هم غذاهای این رستوران از طریق اپلیکیشن های سفارش غذا قابل سفارش است.

Website: aloetterestaurant.com
Address: 163 Spadina Ave 1st Floor, M5V 2A5
Tel: 4162603444

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو