اعزام هواپیما برای بازگرداندن افرادی که بیرون از کانادا مانده اند

دولت فدرال کانادا قرار است تعدادی هواپیما برای بازگرداندن افرادی که بیرون از کانادا مانده اند اعزام کند.

اعزام هواپیما به کشورهای پرو، اسپانیا، مراکش، اکوادور، السالوادور، گواتمالا و هوندوراس در حال انجام است. کشورهای پاناما، تونس و اوکراین نیز در نوبت هستند. هنوز برنامه ای برای اعزام هواپیما به همه کشورها در دستور کار نیست.

وزارت امور خارجه از همه افرادی که بیرون از کانادا هستند خواسته که در سایت زیر ثبت نام کنند و دولت را از وضعیت خود مطلع کنند تا امکان بازگرداندن آن ها بررسی شود.

از هموطنانی که به ایران سفر کرده و ماندگار شده اند خواهش می کنیم در سایت زیر ثبت نام کنند. چرا که تعداد افراد حاضر در یک کشور، یکی از عوامل مهم اعزام هواپیما است. برای نمونه، با توجه به تعداد کانادایی هایی که در پرو هستند، سه هواپیما در هفته جاری به این کشور در حال اعزام است. دوستان خود را مطلع کنید.