جاستین ترودو: دیگر کافی است. در خانه بمانید.

جاستین ترودو در کنفرانس خبری امروز ۲۳ مارس از با لحنی جدی از کانادایی ها خواست که توصیه های مسئولین بهداشت را جدی بگیرند و در خانه بمانند.

او به تصاویر منتشر شده از خوشگذرانی عده ای در سواحل و پارک ها و مهمانی ها اشاره کرده و گفت که در صورت عدم رعایت افراد، ممکن است قوانین سختگیرانه تری وضع شود و دولت متوسل به زور شود.

او خطاب به این افراد گفت که: “دیگر کافی است. به خانه بروید و در خانه بمانید. این تنها کاری است که باید انجام دهید و ما مطمئن خواهیم شد که این اتفاق می افتد. چه از طریق آموزش درباره خطرها، چه با اجبار قانونی.”

جاستین ترودو در صحبت های امروز از اختصاص بودجه جدید ۱۹۲ میلیون دلاری برای ساخت واکسن کرونا خبر داد.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: cbc