انصراف کانادا از شرکت در المپیک ۲۰۲۰ توکیو

کمیته المپیک کانادا در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که ورزشکاران کانادا در المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت نخواهند کرد.

در این بیانیه آمده که “این تصمیم فقط برای سلامتی ورزشکاران نیست، بلکه برای سلامتی جامعه است.” کانادا از کمیته بین المللی المپیک و سازمان بهداشت جهانی خواسته که این مسابقات را یک سال عقب بیندازند. این در حالی است که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن اعلام کرده تعویق کامل همه مسابقات امکان پذیر نیست.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: cbc