پرداخت اقساط مورگج در کانادا تا شش ماه به تعویق افتاد

شش بانک بزرگ کانادا در واکنش به شیوع کرونا و ایجاد مشکلات مالی برای مردم، پرداخت اقساط مورگج (وام مسکن) را تا شش ماه به تعویق انداختند.

همچنین این بانک ها از افراد یا کسب و کارهایی که به مشکل خورده اند، خواسته اند تا با آن ها تماس بگیرند. چرا که بانک ها آمادگی ارائه انواع وام در جهت کاهش مشکلات مالی ناشی از شیوع کرونا را دارند.

در جهت کاهش شیوع ویروس کرونا، ساعات کاری و شعبه های فعال بانک ها محدود شده و دچار تغییراتی شده است. فهرست بانک هایی که با تعویق پرداخت اقساط مورگج موافقت کرده اند، به شرح زیر است:

Bank of Montreal
CIBC
National Bank of Canada
RBC Royal Bank
Scotiabank
TD Bank

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: cbc