تصمیمات جدید کانادا در رابطه با ویروس کرونا و کانادایی های خارج از کشور

جاستین ترودو در کنفرانس خبری امروز دوشنبه ۱۶ مارس تصمیمات جدید دولت در رابطه با ویروس کرونا و همچنین کانادایی هایی که خارج از کانادا هستند را اعلام کرد.

تا اطلاع ثانوی از ورود افرادی که سیتیزن کانادا نیستند یا اقامت دائم کانادا ندارند، جلوگیری خواهد شد.

دیپلمات ها و اقوام درجه اول شهروندان و همچنین شهروندان آمریکا از این تصمیم معاف هستند.

برای نظارت بهتر روی مسافران، تمام پروازهای بین المللی فقط در فرودگاه های مونترئال، تورنتو، کلگری و ونکوور به زمین خواهند نشست.

دولت کانادا از کانادایی هایی که خارج از کشور هستند، حمایت خواهد کرد. طبق این طرح، هزینه های بازگشت افراد به کانادا پرداخت خواهد شد، یا اینکه هزینه برطرف کردن نیازهای اساسی ایشان پرداخت خواهد شد که در خارج از کشور بمانند تا زمان مناسب برای بازگشت برسد.

جزئیات مربوط به هزینه های برگشت به کانادا به زودی توسط اعضای کابینه طی کنفرانس خبری به اطلاع عموم خواهد رسید.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: cbc