هفت تیر کشی در صف صندوق

امروز جمعه، فروشگاه Loblaws واقع در خیابان کویین وست نیز همچون دیگر فروشگاه های تورنتو شاهد هجوم خریداران بود که اتفاق ناگواری افتاد.

در حالی که مردم در صف های طولانی منتظر پرداخت خریدهایشان بودند، ناگهان صدای جر و بحث بالا گرفت و لحظاتی بعد عده ای خرید خود را رها کرده و گریختند! گویی در صف انتظار، فردی از اینکه دیگری به او خیره شده، شاکی شده و سپس اقدام به فیلم گرفتن از رفتار او کرده است. ناگهان فرد از لباس خود اسلحه ای بیرون کشیده و تهدید به شلیک می کند.

کارکنان فروشگاه مرد را به آرامش دعوت می کنند و از او می خواهند که اسلحه را کنار بگذارد. سپس پلیس به سرعت در محل حاضر شد و این مرد را دستگیر کرد. در این حادثه دو نفر به صورت جزئی مجروح شدند که بیمارستان منتقل شدند. استرس های ناشی از همه گیری ویروس روی جامعه اثر مشهود گذاشته. ممکن است خشونت هم مثل تغییر الگوی خرید و مصرف یکی از اثرات این استرس ها باشد.

 

منبع: cp24