ایجاد مراکز تست آسان کرونا در آنتاریو

استان آنتاریو در نظر دارد مراکز مخصوصی را برای انجام آزمایش کرونا در نقاط مختلف شهر ایجاد کند. این مراکز آزمایشگاهی به منظور دور نگه داشتن مردم از محیط شلوغ اورژانس و بیمارستان ها ایجاد می شوند.

طبق گفته مقامات، احتمال دارد این مراکز حالت Drive-thru داشته باشند. یعنی افراد بدون پیاده شدن از خودرو، نمونه گیری می شوند و پس از پاسخ به چند سوال به خانه برمی گردند. در حال حاضر مقامات بهداشت کانادا از مردم خواسته اند که در صورت مشاهده علائم کرونا، به بیمارستان یا داروخانه مراجعه نکنند و فقط با مراکز بهداشت منطقه خود تماس بگیرند.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو 🇨🇦
منبع: thestar