کاهش قیمت بنزین در تورنتو

با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین شیوع ویروس کرونا، پیش بینی می شود که از چهارشنبه ۱۱ مارس، قیمت بنزین در تورنتو و حومه کاهش یابد. این موضوع را کارشناسان En-Pro گفته اند.

طبق گفته کارشناسان، قیمت بنزین به ازای هر لیتر ده سنت و شاید هم بیشتر، کاهش خواهد یافت. پیش بینی می شود که از روز چهارشنبه بنزین در تورنتو لیتری ۹۲٫۹ سنت عرضه شود. برخی پمپ بنزین ها ممکن است قیمت را از این نیز پایین تر بیاورند.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: globalnews