قیمت اینترنت همراه در کانادا کاهش خواهد یافت

دولت فدرال کانادا به سه شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات تلفن همراه دستور داده که قیمت اینترنت همراه را ۲۵ درصد کاهش دهند.

شرکت های bell ،Telus و Rogers مکلف شده اند طی دو سال آینده این کاهش قیمت را روی بسته های اینترنت اعمال کنند. قیمت بسته های اینترنت همراه به صورت زیر تغییر خواهند کرد:

– بسته های ۲ گیگابایتی ۵۰ دلاری با قیمت ۳۷٫۵۰ دلار عرضه خواهند شد.
– بسته های ۴ گیگابایتی ۵۵ دلاری با قیمت ۴۱٫۲۵ دلار عرضه خواهند شد.
– بسته های ۶ گیگابایتی ۶۰ دلاری با قیمت ۴۵ دلار عرضه خواهند شد.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع:‌ cbc