خدمات درمانی رایگان در آنتاریو برای کسانی که افسردگی و اضطراب دارند

دولت آنتاریو ۲۰ میلیون دلار بودجه برای ارتقای کیفیت خدمات بهداشت روانی در این استان اختصاص داده است. این برنامه جدید Mindability نام دارد.

در این برنامه افرادی که مشکلات روحی و روانی مثل افسردگی و اضطراب دارند، به صورت رایگان توسط کلینیک های تخصصی تحت درمان قرار می گیرند. هزینه های درمانی این برنامه همچون OHIP پرداخت خواهد شد و فرد لازم نیست مبلغی پرداخت کند. برنامه Mindability از بهار ۲۰۲۰ اجرایی خواهد شد.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: ontario.ca