اگر با کفش برفی سوار خودروهای Lyft شوید تا ۵۰ دلار جریمه می شوید

اگر در تورنتو با کفش های برفی سوار تاکسی های اینترنتی مثل لیفت شوید، ممکن است تا ۵۰ دلار جریمه شوید!

قضیه از این قرار است که اخیرا یک مادر تورنتویی و کودکانش در یک روز برفی از تاکسی اینترنتی لیفت استفاده کرده اند. این خانم حین سفر متوجه ریخته شدن برف از چکمه کودکان روی کفی خودرو شده و از راننده عذرخواهی کرده. راننده نیز گفته که مشکلی ندارد، اما پس از اتمام سفر موضوع را به لیفت گزارش کرده.

پس از دقایقی کارمندان لیفت با خانم تماس گرفته و گفته اند که به دلیل خسارت به خودرو، باید ۵۰ دلار جریمه پرداخت کند. شرکت لیفت تصاویر کفی خودرو را نیز ایمیل کرده. حالا او این قضیه را با دیگران به اشتراک گذاشته و گفته اگر با کفش برفی سوار خودروهای لیفت شوید، ممکن است ۵۰ دلار خسارت بپردازید!

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع:‌ ctvnews