تغییر ساعت آغاز به کار مدارس تورنتو

ساعت آغاز و پایان ۱۳۱ مدرسه در تورنتو از سپتامبر ۲۰۲۰ تغییر خواهد کرد و به صورت شناور خواهد شد.

این کار به منظور صرفه جویی در هزینه های اتوبوس مدارس صورت می گیرد. تخمین زده شده که با انجام این کار، ۲٫۵ میلیون دلار صرفه جویی خواهد شد. با اجرای این تصمیم ممکن است برخی مدارس تورنتو فعالیت خود را از ۹:۱۵ آغاز کنند و ۳:۴۵ بعد از ظهر به پایان برسانند. مسئولان مدارس قرار است طی جلساتی اطلاعات بیشتری را به والدین ارائه دهند.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: cbc