افزایش کرایه های TTC از اول مارس

از فردا اول مارس ۲۰۲۰، کرایه های حمل و نقل عمومی تورنتو افزایش خواهند یافت. تنها موردی که افزایش نمی یابد، کرایه نقدی بزرگسال است که همان ۳٫۲۵ دلار باقی خواهد ماند.

نرخ جدید کرایه PRESTO بزرگسال ۱۰ سنت افزایش یافته و ۳٫۲۰ دلار خواهد شد. کرایه PRESTO ماهیانه نیز به ۱۵۶ دلار خواهد رسید. تخمین زده شده که این افزایش قیمت ها، درآمد TTC را حدود ۳۱ میلیون دلار افزایش دهد.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: torontostoreys