رکورد جدید تورنتو در جذب توریست

صنعت توریسم تورنتو در سالی که گذشت دوباره رکورد جدیدی به جای گذاشت. در سال ۲۰۱۹ تعداد ۲۸٫۱ میلیون نفر به تورنتو سفر کرده و از آن بازدید کرده اند که در تاریخ این شهر بی سابقه بوده است.

این افراد در تورنتو مبلغی بالغ بر ۶٫۷ میلیارد دلار خرج کرده اند. این مبلغ در حوزه هایی مثل رستوران، اماکن دیدنی، حمل و نقل و اسکان خرج شده. تورنتو توانسته در یک بازه ده ساله، تعداد ۴ میلیون توریست بیشتر جذب کند و ۱۰ هزار موقعیت شغلی جدید ایجاد کند. صنعت توریسم تورنتو از ۷۰ هزار موقعیت شغلی در این شهر پشتیبانی می کند.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو  🇨🇦
منبع: newswire