پیش بینی هوای سرد و بارش برف در تورنتو

چند روزی است که هوای تورنتو گرم و بهاری شده، اما باید با این هوای خوب خداحافظی کنید.

قرار است از روز چهارشنبه ۲۶ فوریه هوای سرد وارد تورنتو شود و بارش برف و باران آغاز شود. هواشناسی کانادا بین ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر بارش برف برای برخی مناطق آنتاریو پیش بینی کرده. دمای هوای تورنتو چهارشنبه شب به منفی ۶ درجه و پنجشنبه شب به منفی ۱۱ درجه خواهد رسید.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع: thestar