یک خانم ایرانی ششمین مورد ابتلا به ویروس کرونا در کانادا

ششمین مورد ابتلا به ویروس کرونا در کانادا تایید شد. به گزارش CBC این فرد یک خانم ایرانی است که اخیرا به ایران سفر کرده و هفته پیش برگشته است.

درجه بیماری این خانم خفیف بوده و در قرنطینه خانگی قرار دارد. تمام اطرافیان این خانم که با آن ها در این مدت ارتباط داشته نیز در قرنطینه قرار دارند. طبق گفته مسئولان بهداشت، ممکن است تمام مسافران همسفر با این خانم برای انجام آزمایش فراخوانده شوند. با توجه به موضوع این خانم و افزایش آمار مبتلایان در ایران در یکی دو روز اخیر، انتظار می رود که در روز های آینده موضوع ویروس کرونا در ایران بسیار جدی تر شود.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: cbc