قوانین جدید کانادا برای استرس تست جهت دریافت مورگج

از آپریل ۲۰۲۰ دولت فدرال کانادا قوانین جدیدی را در رابطه با استرس تست و مورگج اجرا خواهد کرد. طبق قوانین جدید، راحت تر می توانید واجد شرایط شوید و مورگج یا همان وام خرید مسکن دریافت کنید.

استرس تست در واقع روشی است که تعیین می کند شما با درآمد و هزینه هایی که دارید، چقدر می توانید مورگج دریافت کنید.

حالا قرار است از ۶ آپریل ۲۰۲۰ فرمول های استرس تست تغییر کند. به این شکل که شما با همین درآمد، می توانید مقدار بیشتری وام خرید مسکن یا همان مورگج بگیرید.

برای مثال یک خانواده با در آمد سالیانه ۱۰۰ هزار دلار و نرخ مورگج ۲٫۸۹ درصد، در حال حاضر می تواند خانه ای به ارزش ۵۱۱ هزار دلار بخرد. همین خانواده طبق قوانین جدید می تواند واجد شرایط خرید خانه ای به قیمت ۵۲۷ هزار دلار شود، یعنی ۱۵ هزار دلار بالاتر.

پیش بینی می شود با اجرای قانون جدید، بازار داغ بهار، داغ تر شود و احتمالا به تبع آن قیمت مسکن نیز افزایش می یابد.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc