افزایش نرخ مالیات مسکن در تورنتو

شورای شهر تورنتو افزایش نرخ مالیات مسکن (پراپرتی تکس) را به صورت رسمی تایید کرد.

در سال ۲۰۲۰ نرخ مالیات مسکن تورنتو ۴٫۲۴ درصد افزایش خواهد یافت. طبق نرخ جدید، اگر خانه شما حدود ۷۰۰ هزار دلار ارزش داشته باشد، باید تا ۱۲۸ دلار بیشتر مالیات بپردازید. در سال ۲۰۱۹ مالیات خانه ای به ارزش ۷۰۰ هزار دلار، حدود ۴۳۰۰ دلار می شد.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc