پلاک های جدید آنتاریو و حواشی آن

پلاک های جدید آنتاریو با شعار و لوگوی جدید از اول فوریه ۲۰۲۰ روی خودروها نصب شده اند و اخیرا نیز در سطح شهر تورنتو رویت می شوند. تا کنون حواشی مختلفی برای این پلاک های جدید ایجاد شده.

عده ای طراحی این پلاک را به بسته های گوش پاک کن برند Q-tips شباهت داده اند که بی شباهت هم نیست! اما مشکل اصلی پلاک که جدیدا گزارش شده، عدم خوانایی آن در شب است. مردم تورنتو از جمله یک افسر پلیس، تصاویر این پلاک را در فضای مجازی منتشر کرده و معتقدند که هنگام شب به هیچ عنوان قابل خواندن نیست! دولت آنتاریو هنوز به این موضوع واکنشی نشان نداده. آیا شما پلاک های جدید را دیده اید؟

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: blogto