تورنتو ۵۰ درجه سردتر از قطب جنوب!

روز جمعه ۱۴ فوریه در حالی که مردم تورنتو از سرمای شدید به خانه ها پناه برده بودند،‌ اتفاق عجیبی افتاد!

روز جمعه دمای هوای تورنتو در حالی به منفی ۱۹ درجه رسید که دمای هوا در قطب جنوب رکورد زد و روی حدود ۲۱ درجه ثبت شد. بادهایی با دمای منفی ۳۰ درجه در روز جمعه در تورنتو می وزید. این یعنی تورنتو روز جمعه نزدیک به ۵۰ درجه از قطب جنوب سردتر بود! عجیب، اما واقعی!

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: blogto