دریافت نامه از متروی تورنتو در صورت دیر رسیدن به محل کار

مشکلات ناگهانی مثل خرابی، تاخیر و شلوغی بیش از حد مترو و اتوبوس های TTC برای اهالی تورنتو چندان عجیب نیست. اما آیا می دانستید هنگام بروز چنین مشکلاتی می توانید از TTC برای محل کارتان نامه بگیرید؟

اگر مشکلی در ارائه خدمات TTC به وجود آمده باشد، می توانید با خدمات مشتریان تماس گرفته و از آن ها نامه ای بگیرید مبنی بر اینکه مشکلات TTC دلیل تاخیر شما بوده! در این صورت راحت تر می توانید به رئیستان دلیل دیر رسیدن را توضیح دهید. شاید گاهی از دست TTC کلافه شده باشید، اما بدانید که TTC هوای شما را دارد😉

شماره تماس خدمات مشترکین TTC:
4163933030

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦