روز خانواده و تعطیلات لانگ ویکند در آنتاریو

روز دوشنبه ۱۷ فوریه ۲۰۲۰ در آنتاریو و برخی استان های دیگر کانادا، به مناسبت روز خانواده تعطیل است. از این رو، آخر همین هفته لانگ ویکند محسوب می شود.

در این روز خدمات مربوط به دولت فدرال مثل اداره پست، تعطیل نیست. اما ادارات دولت آنتاریو، بانک ها و کتابخانه ها تعطیل هستند. خدمات TTC نیز به روال روزهای تعطیل ارائه می شود. اکثر فروشگاه های زنجیره ای و همچنین فروشگاه های LCBO تعطیل هستند. برای مشاهده فهرست کامل مکان های تعطیل و غیر تعطیل به لینک زیر مراجعه کنید:

Link: Click Here!

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦