نرخ بیمه خودرو در آنتاریو افزایش می یابد

خبرها حاکی از این است که سازمان تنظیم مقررات خدمات مالی آنتاریو (FSRA) به افزایش نرخ بیمه خودرو چراغ سبز نشان داده. پیش بینی می شود که نرخ بیمه خودرو در آنتاریو امسال بین ۱۰ تا ۱۱ درصد افزایش یابد.

با اینکه آنتاریو یکی از پایین ترین آمار تصادفات و مرگ ناشی از آن را در کانادا دارد، اما از لحاظ قیمت بیمه خودرو، دومین بیمه گران کانادا را دارد. میانگین نرخ بیمه خودرو در آنتاریو ۱۵۰۵ دلار است. گرانترین بیمه خودرو متعلق به بریتیش کلمبیا با میانگین ۱۸۳۲ دلار و ارزانترین بیمه متعلق به کبک با میانگین ۷۱۷ دلار است.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: cbc