برنامه های جدید دولت در رابطه با عرضه و مصرف ماریجوانا در آنتاریو

دولت آنتاریو اعلام کرده که به منظور مبارزه با بازار سیاه ماریجوانا و ارائه گزینه های متنوع به مردم، برنامه های جدیدی را اجرا خواهد کرد.

دولت در نظر دارد مجوز فعالیت قانونی کافه و لانج مخصوص استعمال ماریجوانا صادر کند. همچنین قرار است ارائه و مصرف ماریجوانا در رویدادهای فضای باز، مثل برخی فستیوال ها و کنسرت ها، قانونی شود. هنوز اجرای این موارد قطعی نیست و دولت در نظرسنجی آنلاین، از مردم و دیگر صاحب نظران خواسته که نظر خود را در رابطه با اجرای آن ها اعلام کنند. لینک نظرسنجی:

Website: Click Here!

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: cp24