ظرف خودت را بیار!

فروشگاه bare market اخیرا در تورنتو افتتاح شده و تفاوت آن با فروشگاه های دیگر، عدم استفاده از بسته بندی است.

در این فروشگاه همه چیز به صورت فله و بدون بسته بندی ارائه می شود و برای خرید باید ظرف خودتان را بیاورید. از محصولات شوینده و پاک کننده گرفته تا مواد غذایی و آرایشی در این فروشگاه ارائه می شود. هدف این فروشگاه به حداقل رساندن تولید زباله است.

اگر فراموش کردید کیسه به همراه بیاورید، می توانید از کیسه های فروشگاه استفاده کنید و بعدا پس بیاورید. جا دارد یادی کنیم از مادربزرگ ها و زنبیل هایشان که نقش همین کیسه ها را داشتند و آن زمان سبک زندگی بدون زباله را دنبال می کردند. 😍👌

Website: baremarket.ca
Address: 1480 Danforth Ave

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: globalnews