کاهش نرخ بیکاری کانادا در ماه ژانویه

اقتصاد کانادا در ماه ژانویه شاهد افزایش بیش از ۳۴ هزار شغل جدید بوده است. نرخ بیکاری کانادا نیز به تبع آن به ۵٫۵ درصد کاهش یافته. این آمار توسط Statistics Canada منتشر شده.

نزدیک به ۱۶ هزار از این موقعیت های شغلی جدید در آنتاریو ایجاد شده. بانک مرکزی کانادا نیز ماه گذشته نرخ بهره را روی ۱٫۷۵ درصد ثابت نگه داشت.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cp24