نابودی یک رستوران در تورنتو به دلیل ویروس کرونا

یک رستوران چینی در مارکام تورنتو، به خاطر نامش در آستانه تعطیلی قرار دارد. نام این رستوران Wuhan Noodle 1950 است.

از آنجا که شیوع ویروس کرونا از شهر وهان چین آغاز شده، مردم تورنتو تصویر این رستوران را در فضای مجازی دست به دست می کنند و پیام های طنزآمیز و گاه نژادپرستانه منتشر می کنند. سوپ خفاش این رستوران دستمایه طنز کاربران شده، در حالی که اصلا این غذا در منوی رستوران وجود ندارد! صاحب رستوران گفته که از زمان انتشار خبرهای ویروس کرونا، تقریبا دو سوم مشتریانش را به خاطر اسم وهان از دست داده!

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: blogto