مجسمه های یخی در یورک ویل تورنتو

محله تاریخی یورک ویل تورنتو آخر همین هفته به نمایشگاه مجسمه های یخی تبدیل خواهد شد.

فستیوال زمستانی Icefest برای پانزدهمین سال متوالی در روزهای ۸ و ۹ فوریه ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد. بیش از ۳۰ تن یخ شفاف برای ساخت مجسمه ها استفاده شده است. مسابقه یخ تراشی هم از برنامه های دیگر این فستیوال است. بازدید از فسیتوال برای عموم رایگان است. برای مشاهده اطلاعات بیشتر، لینک زیر را ببینید:

Website: click here!
Address: Cumberland Street and Bellair Street

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو