آیا تورنتو گرمتر از حالت عادی شده است؟

اگر فکر می کنید ماهی که گذشت تورنتو به اندازه سال های قبل سرد نبود، حق با شماست.

ماه ژانویه ای که گذشت، یکی از گرم ترین ژانویه ها در تورنتو بوده. طبق گفته کارشناس Environment Canada، تورنتو در ژانویه ۲۰۲۰ حدود ۴ درجه از دمای عادی این فصل گرمتر بوده است. البته گرم ترین ژانویه تورنتو در سال ۲۰۰۷ اتفاق افتاده که امسال هم چیزی کم از آن نداشت. گرم شدن کره زمین یکی از دلایل این اتفاق است.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو

منبع: cbc