تورنتو در هفته اول فوریه برفی خواهد بود

هفته آغازین فوریه در تورنتو شاهد برف و باران فراوان خواهیم بود.

پیش بینی هواشناسی حاکی از این است که برف و باران سبکی در روزهای آخر هفته خواهیم داشت. اما این تازه اول کار است. زیرا از روز سه شنبه بارش باران، freezing rain و برف شروع خواهد شد. هنوز برای پیش بینی میزان بارش ها زود است، اما انتظار می رود چندین سانتی متر برف در نواحی جنوبی آنتاریو ببارد.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: blogto