اعتصاب معلمان و تعطیلی مدارس آنتاریو

معلمان مدارس ابتدایی و راهنمایی آنتاریو در روزهای دوشنبه ۲۰ ژانویه و سه شنبه ۲۱ ژانویه اعتصاب خواهند کرد. از این رو اکثر مدارس آنتاریو تعطیل خواهند بود.

دولت اعلام کرده که به خانواده ها به ازای هر دانش آموز، تا ۶۰ دلار جبران خسارت نگه داری از کودکان (child care) پرداخت خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام دریافت خسارت اینجا کلیک کنید.

فهرست مدارس تعطیل به شرح زیر است:

Monday, Jan. 20
Elementary Teachers’ Federation of Ontario

-Toronto District School Board.
-Toronto Catholic District School Board (only Designated Early Childhood Educators, DECEs).
-York Region District School Board.
-Ottawa-Carleton District School Board.

Tuesday, Jan. 21
Ontario Secondary School Teachers’ Federation

-Rainy River District School Board.
-Near North District School Board.
-Grand Erie District School Board.
-Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board.
-Toronto District School Board.
-Simcoe County District School Board.
-Simcoe Muskoka Catholic District School Board.
-Trillium Lakelands District School Board.
-Hastings and Prince Edward District School Board.

Tuesday, Jan. 21
Elementary Teachers’ Federation of Ontario

-Grand Erie District School Board.
-Trillium Lakelands School Board.
-Renfrew County District School Board.
-Superior-Greenstone District School Board.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: cbc