آنتاریو رتبه اول موقعیت های شغلی جدید در کانادا

با وجود این که اواخر سال ۲۰۱۹ نرخ رشد اشتغال در کانادا کند بود، این کشور در سالی که گذشت وضعیت مناسبی از لحاظ نرخ اشتغال و بیکاری داشت.

طبق آمار Statistics Canada، در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۲۰ هزار شغل در کانادا ایجاد شده که حدود ۲۸۳ هزار مورد آن تمام وقت بوده اند. نکته قابل توجه این جا است که بخش اعظمی از این شغل ها، یعنی حدود ۲۴۳ هزار مورد، توسط استان آنتاریو ایجاد شده. با این که آنتاریو ۳۶ درصد جمعیت کانادا را تشکیل می دهد، حدود ۷۶ درصد کل شغل های ایجاد شده را به خود اختصاص داده. کبک و بریتیش کلمبیا با اختلاف بسیار زیاد در رده های بعدی قرار دارند.

‏◄

هموطن: برای زندگی بهتر در تورنتو  🇨🇦
منبع: huffingtonpost