پیش بینی سرمای هوا و باران یخی در آنتاریو

اگر در نظر دارید که آخر هفته در آنتاریو جایی بروید، بهتر است در برنامه خود تجدید نظر کنید.

کارشناسان هواشناسی برای آخر هفته جاری، بارش باران یخی (freezing rain) پیش بینی کرده اند. دمای هوا نیز کاهش خواهد یافت. در برخی نقاط آنتاریو بارش ها به صورت برف و باران خواهد بود.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو  🇨🇦
منبع: narcity