قوانین جدید تورنتو برای رانندگان تاکسی های آنلاین

شهر تورنتو از این پس قوانین سخت تری را نسبت به رانندگان تاکسی های اینترنتی مثل اوبر و لیفت اعمال خواهد کرد. قوانین جدید به شرح زیر است:

• ضرورت شرکت در دوره آموزشی تایید شده که شامل مواردی همچون رانندگی ایمن و موارد ضد نژادپرستی است. (رانندگان فعلی تا آخر ۲۰۲۰ و رانندگان جدید از اول ژوئن باید این دوره را بگذرانند.)

• رانندگان باید حداقل سه سال سابقه رانندگی داشته باشند. (قبلا یک سال بود.)

• الزامی شدن نصب علامت “مراقب دوچرخه سوارها باشید” در خودرو.

• در صورت وجود دوربین و ضبط فیلم در خودرو، باید علامت اخطار نصب شود.

• رانندگان باید هرگونه وسیله الکترونیکی مثل موبایل یا تبلت را به صورت ایمن و محکم در خودرو نصب کنند.

دوستان خود را مطلع کنید.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو  🇨🇦
منبع: cbc