برج CN تورنتو درمیان پرترددترین مقاصد اوبر در جهان

اوبر فهرست جالب محبوب ترین مقاصد جهان را برای سال ۲۰۱۹ منتشر کرد.

در سال ۲۰۱۹ برج CN تورنتو سومین مقصد پرتردد مسافران اوبر بوده است. برای دومین سال پیاپی است که برج CN تورنتو در این رده بندی قرار می گیرد. ساختمان امپایر استیت و برج آزادی در رده اول و دوم قرار دارند. فهرست ۱۰ مقصد محبوب مسافران اوبر در جهان به شرح زیر است:

1- Empire State Building
2- Freedom Tower
3- CN Tower
4- Arc de Triomphe
5- Eiffel Tower
6- The Louvre
7- Burj Khalifa
8- Disneyland
9- Buckingham Palace
10- Golden Gate Bridge

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو  🇨🇦
منبع: dailyhive