قیمت مسکن در اطراف ایستگاه های TTC تورنتو

نزدیک بودن محل زندگی به ایستگاه های حمل و نقل عمومی تورنتو به خصوص مترو، یکی از مهمترین مواردی است که در تصمیم برای خرید یا اجاره مسکن تاثیرگذار است.

آژانس مسکن zoocasa خانه های واقع در محدوده ۸۰۰ متری ایستگاه های TTC را بررسی کرده و گزارشی آماده کرده. ارزانترین و گرانترین خانه و کاندوی نزدیک به ایستگاه های TTC به شرح زیر است:

ارزانترین خانه های نزدیک ایستگاه TTC

1 – Ellesmere (Line 3): $708,489
2 – Midland (Line 3): $716,813
3 – Lawrence East (Line 3): $725,813
4 – Finch West (Line 1): $741,891
5 – McCowan (Line 3): $761,074

گرانترین خانه های نزدیک ایستگاه TTC

1 – York Mills (Line 1): $3,426,020
2 – Museum (Line 1): $3,002,150
3 – Summerhill (Line 1): $2,932,837
4 – St. Clair (Line 1): $2,888,106
5 – Sherbourne (Line 2): $2,870,130

ارزانترین کاندوهای نزدیک ایستگاه TTC

1 – Kennedy (Lines 2 & 3): $329,530
2 – Lawrence East (Line 3): $364,656
3 – Ellesmere (Line 3): $382,752
4 – Victoria Park (Line 2): $388,953
5 – McCowan (Line 3): $420,572

گرانترین کاندوهای نزدیک ایستگاه TTC

1 – Summerhill (Line 1): $1,242,618
2 – Rosedale (Line 1): $1,172,898
3 – St. George (Lines 1 & 2): $1,141,827
4 – St. Clair West (Line 1): $1,090,897
5 – St. Clair (Line 1): $1,078,285

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو  🇨🇦
منبع: zoocasa