ثبت رکورد هوای گرم در ایام کریسمس تورنتو

دمای هوای تورنتو در روز جمعه ۲۷ دسامبر، بالای ۱۰ درجه ثبت شده، که در این ایام غیر معمول است و نوعی رکورد محسوب می شود.

آخرین بار که دمای هوای تورنتو بین کریسمس و سال نو دو رقمی شده، برمی گردد به سال ۲۰۰۸. در آن زمان دمای ۱۰ درجه ثبت شده، در حالی که روز جمعه دمای ۱۰.۶ درجه ثبت شده است. برای روزهای یکشنبه و دوشنبه در تورنتو بارش باران پیش بینی شده، اما دمای هوا حدود ۸ درجه خواهد بود.

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو  🇨🇦
منبع: blogto