دوربین های راداری جدید برای جریمه رانندگان متخلف در تورنتو

پلیس تورنتو عملیات نصب دوربین های راداری تشخیص سرعت را در نقاط مختلف تورنتو آغاز کرده. این دوربین ها در خیابان هایی نصب خواهند شد که معمولا رانندگان با سرعت بالا در آن ها تردد می کنند.

البته هنوز این دوربین ها جریمه ای صادر نمی کنند و به مدت ۹۰ روز مردم تورنتو در رابطه با سرعت غیر مجاز و مسائل مرتبط با این دوربین ها آموزش خواهند دید. در این بازه ۹۰ روزه اگر دوربین های راداری سرعت غیر مجازی را ثبت کنند، فقط نامه اخطاریه به فرد متخلف ارسال خواهد شد. برای مشاهده فهرست مکان نصب دوربین های راداری جدید، اینجا کلیک کنید.

 

‏◄

هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو 🇨🇦
منبع: cbc